Rólunk - Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola

Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola
2648 Patak, Rákóczi út 4.
+36 30/504-2849

1157 Budapest XV.
Hartyán köz 2-4.
06-1-418-2111


Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola
Tartalomhoz ugrás
Rólunk


Intézményünk katolikus iskolaként működik, s ez a tény alapvetően meghatározza működésünket, a pedagógusok és a tanulók tevékenységét − az iskolai élet minden területét áthatja e szellemiség. E sajátosság különféle területeken mutatkozik meg.

Az iskola működését szabályozó dokumentumok mindegyikében megjelenik a katolikus szemlélet, az erkölcsös életre való nevelés igénye. Nevelési céljaink a katolikus etikára épülve fogalmazódtak meg. Kis faluban, kis létszámú iskolában telnek napjaink. Összetartozásunk tudata erős. Igyekszünk diákjainkat egymás szeretetére, segítésére, megbecsülésére ösztönözni. Figyelünk egymásra, fontosnak tartunk minden olyan problémát, amely tanulóink életét érinti.

Az intézményben külön tantárgyat képvisel a hittan.
A tradíció esetében is nagy hangsúlyt kap a hit mind a verbális, mind a tárgyi, mind a szellemi hagyományok területén.
Verbális hagyományok: köszönési formák (Dicsértessék a Jézus Krisztus!, Mindörökké, Ámen!); a tanítás előtti és utáni, az ebéd előtti és utáni imák.
Tárgyi hagyományok: a Szent Ambrust ábrázoló nyakkendő; az intézmény összes helyiségében megtalálható fakereszt és címer; a bejárattal szemben elhelyezett képek a pápáról és az egyházmegye püspökéről.

Szellemi hagyományok: a tanévet kezdő és záró közös, ünnepélyes szentmise (Veni Sancte, Te Deum); a minden hónap első hetének hétfőjén reggel 8 órakor tartott iskolai szentmise; katolikus tanulmányi versenyek; lelkigyakorlatok, lelki napok; közös zarándoklatok, közös gyónási alkalmak.
Az iskola kis létszámú csoportokkal dolgozik, évfolyamonként egy-egy osztályban.  Szoros kapcsolatot ápolunk az egyházzal, így a szervezett programokon a pataki hitélet képviselői is részt vesznek.

Az intézményen belüli együttműködés a pedagógusok összefogásában nyilvánul meg. Tantestületünk stabil. Becsüljük, szeretjük és segítjük egymást. Pedagógusaink életükkel igyekeznek példát mutatni a rájuk bízott gyermekek számára. Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülői házzal való szoros kapcsolatot.
Épületünk 1991-ben tetőtérbeépítéssel növekedett, néhány évvel ezelőtt pedig a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és szigetelésre került sor. Törekszünk arra, hogy barátságos és esztétikus környezetet teremtsünk diákjaink számára. Udvarunkon aszfaltos és műfüves pályák találhatóak.
" Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! "
(Zsoltárok 106:1)
Copyright © SZENT AMBRUS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vissza a tartalomhoz